آموزش کامل کلش قسمت اول(ساختمان های معمولی)

آموزش کلش آف کلنز

آموزش کامل بازی کلش آف کلنز یا کلش که در اینجا برای شما قرار داده ایم که شامل تمام ساختمان های بازی،نیرو ها،نقشه های عالی برای نحوه ی چیدن بیس خود و …

شما میتوانید برای پیشرفت سریع در بازی خود از جم استفاده کنید و همچنین برای حمایت مالی سایت ایران جی جی برای بهتر شدن از ما جم خریداری کنید.

buy-gem

 

۱-ساختمان های معمولی

۱-ساختمان مرکزی 

10 town-hall

townhall 1ta10

ساختمان مرکزی:

خانه ی مرکزی در واقع نقش قلب قبیله را ایفا می کند. ارتقاء خانه ی مرکزی سازه های دفاعی ، ساختمان ها، تله ها و چیزهای بیشتری را در اختیار شما قرار خواهد داد.

ساختمان اصلی ظرفیت ذخیره ی هزار اکسیر و هزار طلا را داراست.

استراتژی و نکات:

برای حمایت از ساختمان اصلی بهتره است با دیوار حصار کشی شود و در نزدیکی اش خمپاره انداز و برج جادوگر را گمارد.

اگر کاربری بخواهد جام هایش را افزایش دهد یا قبیله اش را برای جنگ نظم دهی کند باید به هر نحوی که شده از ساختمان اصلی مراقبت کند زیرا در هر جنگی خانه ی اصلی منهدم شود متجاوز یک ستاره را دریافت خواهد کرد.

اما اگر شخصی برای بهبود بخشیدن به سایر سازه هایش برنامه دارد توصیه می شود خانه ی اصلی را بدون محافظ قرار دهد. این امر باعث می شود اشخاصی که صرفا به دنبال افزایش جام هستند فقط به واسطه ی دسترسی آسان به خانه ی اصلی با نیروهایی کمتر حمله کنند و نتوانند به منابع و مخازن ( که برای ارتقاء سازه های قبیله حیاتی هستند)دستبرد بزنند.

از طرفی این امر باعث می شود قبیله ی شما ۱۲ ساعت محافظت خواهد شد و در این زمان هیچ کس نمی تواند به شما حمله کند و می توانید با خیالی آسوده به استخراج و ذخیره ی اکسیر و طلا بپردازید.

البته این امر معایبی هم دارد. با از بین رفتن خانه ی اصلی از مقدار جام های مدافع کم خواهد شد . این امر مخصوصا در مواردی که برای نبرد های زیادی خانه ی اصلی بی دفاع است بیشتر مشهود خواهد بود.

توصیه می شود تا حد امکان هر چیزی را که می توانید تا سر حدش ارتقاء دهید( مثلا نیرو ها ، سازه ها ی دفاعی و غیره) و سپس به سراغ ارتقاء خانه ی اصلی بروید.

خانه ی خود را به هوای اینکه از شر دشمن مصون خواهند بود در گوشه ها قرار ندهید چون نیرو های دشمن از پشت خانه به راحتی به آن حمله خواهند کرد.

ساختمان اصلی قوی ترین سازه در بین تمام سازه های بازی است. قرار دادن قوی ترین عناصر دفاعی در اطراف خانه ی اصلی باعث می شود تا دشمن نیرو و زمانی بسیار برای منهدم کردن خانه ی اصلی از دست بدهد.

البته سطح ۵ یا ۶ طلسم رعد و برق می تواند به تنهایی یک خانه ی اصلی سطح ۴ به پایین را منهدم کند.

تفاوت های سطوح ارتقاء:

تا ارتقاء خانه ی اصلی به سطوح ۳ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ شاهد تغییراتی مشهود خواهید بود.

مشخصات:

حداکثر سازه های قابل دسترس تجربه ی اکتسابی زمان ساخت Gold سطح سلامتی لول
۱۴ ندارد ندارد ندارد ۱,۵۰۰ ۱
۱۹ ۱۷ ۵ دقیقه ۱,۰۰۰ ۱,۶۰۰ ۲
۲۶ ۱۰۳ ۳ ساعت ۴,۰۰۰ ۱,۸۵۰ ۳
۳۱ ۲۹۳ ۱ روز ۲۵,۰۰۰ ۲,۱۰۰ ۴
۳۸ ۴۱۵ ۲ روز ۱۵۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰ ۵
۴۲ ۵۸۷ ۴ روز ۷۵۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰ ۶
۵۴ ۷۲۰ ۶ روز ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰ ۷
۶۲ ۸۳۱ ۸ روز ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰ ۸
۷۲ ۹۲۹ ۱۰ روز ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰ ۹
۸۰ ۱,۰۹۹ ۱۴ روز ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۱۰

حداکثر سازه های هجومی و منبعی قابل دسترس سطوح مختلف ساختمان مرکزی:

کارخانه ی طلسم سازی آزمایشگاه اردوگاه ارتش پادگان پادگان مخوف منیع اکسیر سیاه منبع طلا – منبع اکسیر مخزن اکسیر سیاه مخزن طلا – مخزن اکسیر لول
۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱ ۲ ۱ ۲ ۲
۱ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳
۱ ۲ ۳ ۲ ۴ ۴
۱ ۱ ۳ ۳ ۲ ۵ ۵
۱ ۱ ۳ ۳ ۲ ۶ ۶
۱ ۱ ۴ ۴ ۱ ۱ ۲ ۶ ۷
۱ ۱ ۴ ۴ ۲ ۱ ۳ ۱ ۶ ۸
۱ ۱ ۴ ۴ ۲ ۱ ۴ ۲ ۶ ۹
۱ ۱ ۴ ۴ ۲ ۱ ۴ ۳ ۷ ۱۰

حداکثر سازه های دفاعی قابل دسترس سطوح مختلف ساختمان مرکزی:

برج جهنمی کمان ایکس تسلای مخفی مین هوایی بمب هوایی بمب غول پیکر برج جادوگر تله ی زمینی ضد هوایی بمب زمینی خمپاره انداز دیوار برج کماندار توپخانه لول
۲ ۱
۲۵ ۱ ۲ ۲
۲ ۱ ۵۰ ۱ ۲ ۳
۲ ۱ ۲ ۱ ۷۵ ۲ ۲ ۴
۲ ۱ ۲ ۱ ۴ ۱ ۱۰۰ ۳ ۳ ۵
۲ ۱ ۲ ۴ ۱ ۴ ۲ ۱۲۵ ۳ ۳ ۶
۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۴ ۲ ۶ ۳ ۱۷۵ ۴ ۵ ۷
۳ ۲ ۴ ۳ ۳ ۶ ۳ ۶ ۳ ۲۲۵ ۵ ۵ ۸
۲ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۶ ۴ ۶ ۳ ۲۵۰ ۶ ۵ ۹
۲ ۳ ۴ ۵ ۵ ۵ ۴ ۶ ۴ ۶ ۳ ۲۵۰ ۷ ۶ ۱۰

حداکثر سطوح قابل دسترس منابع ، ارتش و سایر سازه ها در سطوح مختلف ساختمان مرکزی:

قلعه کارخانه ی طلسم سازی آزمایشگاه اردوگاه ارتش پادگان پادگان مخوف منیع اکسیر سیاه منبع طلا – منبع اکسیر مخزن اکسیر سیاه مخزن طلا – مخزن اکسیر لول
۱ ۳ ۱ ۲ ۱
۲ ۴ ۳ ۴ ۲
۱ ۱ ۳ ۵ ۶ ۶ ۳
۲ ۲ ۴ ۶ ۸ ۸ ۴
۲ ۱ ۳ ۵ ۷ ۹ ۱۰ ۵
۳ ۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۰ ۶
۳ ۳ ۵ ۶ ۹ ۲ ۲ ۱۱ ۱۱ ۷
۴ ۳ ۶ ۶ ۱۰ ۴ ۴ ۱۱ ۳ ۱۱ ۸
۵ ۴ ۷ ۷ ۱۰ ۵ ۶ ۱۱ ۶ ۱۱ ۹
۶ ۵ ۸ ۸ ۱۰ ۵ ۶ ۱۱ ۶ ۱۱ ۱۰

حداکثر سطوح قابل دسترس سازه های دفاعی در سطوح مختلف ساختمان مرکزی:

برج جهنمی کمان ایکس تسلای مخفی مین هوایی بمب هوایی بمب غول پیکر برج جادوگر ضد هوایی بمب زمینی خمپاره انداز دیوار برج کماندار توپخانه لول
۲ ۱
۲ ۲ ۳ ۲
۲ ۱ ۳ ۳ ۴ ۳
۲ ۲ ۲ ۴ ۴ ۵ ۴
۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۵ ۶ ۶ ۵
۲ ۲ ۳ ۴ ۳ ۴ ۶ ۷ ۷ ۶
۳ ۱ ۳ ۲ ۴ ۵ ۴ ۵ ۷ ۸ ۸ ۷
۶ ۱ ۳ ۳ ۶ ۶ ۵ ۶ ۸ ۱۰ ۱۰ ۸
۳ ۷ ۲ ۴ ۳ ۷ ۷ ۶ ۷ ۱۰ ۱۱ ۱۱ ۹
۳ ۴ ۸ ۳ ۴ ۴ ۸ ۸ ۶ ۸ ۱۱ ۱۲ ۱۲ ۱۰

۲-مخزن طلا 

gold-storage

gold-stroge1t10

 

مخزن طلا:

این مخزن طلا های استخراج شده از معادن طلا را در خود ذخیره می کند. این طلاها برای ارتقاء سطوح سایر سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد. بالاترین سطح مخزن می تواند تا ۲ میلیون طلا را در خود ذخیره بسازد.

مخزن طلا فضایی ۳در۳ اشغال می کند.

اگر مخزن در حال ارتقاء سطح باشد همچنان توانایی ذخیره سازی را خواهد داشت.

ارتقاء سطوح مخزن میزان ذخیره سازی اش را افزایش می دهد و قدرت مخزن را هم بالاتر می برد که این امر در هجوم دشمن هم تاخیر ایجاد می کند چون برای از بین بردنش زمان بیشتری تلف خواهد شد.

برای ارتقاء مخزن طلا باید اکسیر خرج شود.

سطح مورد نیازخانه ی اصلی تجربه ی اکتسابی زمان ساخت elixir سطحسلامتی ظرفیت ذخبره سازی لول (Level)
۱ ۳۰ ۱ دقیقه ۳۰۰ ۴۰۰ ۱,۵۰۰ ۱
۲ ۴۲ ۳۰ دقیقه ۷۵۰ ۶۰۰ ۳,۰۰۰ ۲
۲ ۶۰ ۱ ساعت ۱,۵۰۰ ۸۰۰ ۶,۰۰۰ ۳
۳ ۸۴ ۲ ساعت ۳,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۴
۳ ۱۰۳ ۳ ساعت ۶,۰۰۰ ۱,۲۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۵
۳ ۱۲۰ ۴ ساعت ۱۲,۰۰۰ ۱,۵۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۶
۴ ۱۴۶ ۶ ساعت ۲۵,۰۰۰ ۱,۶۵۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷
۴ ۱۶۹ ۸ ساعت ۵۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸
۵ ۲۰۷ ۱۲ ساعت ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۹
۶ ۲۹۳ ۱ روز ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰
۷ ۴۱۵ ۲ روز ۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱

۳-مخزن اکسیر

elixir-storage

elexir-stroge1-10

 

مخزن اکسیر:

این مخزن اکسیرهای استراج شده از معادن اکسیر را در خود ذخیره می کند. این اکسیرها برای ارتقاء سطوح سایر سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد. بالاترین سطح مخزن می تواند تا ۲ میلیون اکسیر را در خود ذخیره بسازد.

مخزن اکسیر فضایی ۳در۳ اشغال می کند.

اگر مخزن در حال ارتقاء سطح باشد همچنان توانایی ذخیره سازی را خواهد داشت.

ارتقاء سطوح مخزن میزان ذخیره سازی اش را افزایش می دهد و قدرت مخزن را هم بالاتر می برد که این امر در هجوم دشمن هم تاخیر ایجاد می کند چون برای از بین بردنش زمان بیشتری تلف خواهد شد.

برای ارتقاء مخزن اکسیر باید طلا خرج شود.

سطح مورد نیازخانه ی اصلی تجربه ی اکتسابی زمان ساخت Gold سطحسلامتی ظرفیت ذخبره سازی لول (Level)
۱ ۳۰ ۱ دقیقه ۳۰۰ ۴۰۰ ۱,۵۰۰ ۱
۲ ۴۲ ۳۰ دقیقه ۷۵۰ ۶۰۰ ۳,۰۰۰ ۲
۲ ۶۰ ۱ ساعت ۱,۵۰۰ ۸۰۰ ۶,۰۰۰ ۳
۳ ۸۴ ۲ ساعت ۳,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۴
۳ ۱۰۳ ۳ ساعت ۶,۰۰۰ ۱,۲۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۵
۳ ۱۲۰ ۴ ساعت ۱۲,۰۰۰ ۱,۵۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۶
۴ ۱۴۶ ۶ ساعت ۲۵,۰۰۰ ۱,۶۵۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷
۴ ۱۶۹ ۸ ساعت ۵۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸
۵ ۲۰۷ ۱۲ ساعت ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۹
۶ ۲۹۳ ۱ روز ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰
۷ ۴۱۵ ۲ روز ۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱

۴-مخزن اکسیر سیاه

dark-elixir-storage1-10dark-elixir-storage

 

مخزن اکسیر سیاه:

این مخزن اکسیر های سیاه استخراجی را در خود ذخیره می کند. از اکسیر های سیاه برای ساختن نیرو های اکسیر سیاه و همچنی ارتقاء سطوح قهرمانان ( بربرشاه و ملکه ی کماندار) استفاده می شود.

بنا به سطوح مختلف خانه ی اصلی دشمن می تواند از بین ۶درصد تا ۴درصد اکسیر سیاه مخزن را به غارت ببرد.

این مخزن فضایی ۳در۳ به خود اختصاص خواهد داد.

همانند دو مخزن دیگر مخزن اکسیر سیاه هم در هنگام ارتقاء سطح می تواند همچنان به ذخیره سازی بپردازد.

اگر شخص حمله کننده در یک غارت بتواند اکسیر سیاه جمع آوری کند اما مخزن اکسیر سیاه نداشته باشد این غارت سودی برای وی نخواهد داشت و اکسیر سیاهی که بدست آورده از بین می رود.

مخزن اکسیر سیاه در سطح ۷ خانه در دسترس است اما مته ی اکسیر سیاه که منبع استخراج اکسیر سیاه است در سطح ۸ خانه به کاربر داده می شود.

سطح مورد نیازخانه ی اصلی تجربه ی اکتسابی زمان ساخت elixir سطحسلامتی ظرفیت ذخبره سازی لول (Level)
۷ ۲۹۳ ۱ روز ۶۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱
۷ ۴۱۵ ۲ روز ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۲
۸ ۵۰۹ ۳ روز ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳
۸ ۵۷۸ ۴ روز ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۴
۹ ۶۵۷ ۵ روز ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۵
۹ ۷۲۰ ۶ روز ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶

۵-معدن طلا

gold-mine

goldmine1-10

 

معدن طلا:

معدن یا منبع طلا وظیفه ی استخراج طلا از زیرزمین را بر عهده دارد. هر سطح معدن دارای ظرفیت ذخیره سازی محدودی است که اگر به آخرین مقدار ظرفیت اش برسد تا زمانی که طلاهای ذخیره سازی اش را به مخازن طلا انتقال ندهید توانایی ذخیره سازی ندارد.

فضای اشغالی هر معدن اکسیر۳در۳ است.

زمانی که معدن طلا به سطح پنجم ارتقاء بیابد می توانید با استفاده از الماس ها برای یک روز ترقی کند . بدین صورت که توانایی استخراج طلا اش دو برابر خواهد شد.

استراتژی دفاعی:

توصیه می شود معادن طلا را در خارج لایه های دیواری مستقر کنید. با این عمل از آنها به عنوان عوامل انحرافی ( به خصوص در مقابل کمانداران و بربر های دشمن) استفاده می کنید و مادامی که آنها مشغول به تخریب معادن هستند می توانید از طریق عناصر دفاعی به آنها صدمه برسانید.

سعی کنی طلاهای استخراجی را خیلی زود به ذخایر انتقال دهید زیرا نیرو های هجومی دشمن می توانند تا نیمی از طلاهای استخراجی هر منبع را با انهدام کامل آن به غارت ببرند.

اگر در هجوم دشمن به طور کامل نابود گردد به صورت خودکار لود می شود و برای باز سازی اش نیازی به خرج هزینه نیست.

استراتژی هجومی:

هنگام حمله کاملا حواستان به معادن دشمن باشد. معمولا از آنها به عنوان فریب استفاده می شود ، به خصوص معادن سطح بالا.

معمولا حتی یک کماندار هم می تواند به راحتی یک معدن بی پشتیبان را نابود کند.

اگر در یک حمله تعداد طلا های قابل غارت را مشاهده می کنید بیشتر آنها را می توانید از معادن بدست بیاورید تا از مخازن.

لول elixir زمان ساخت تجربه ی اکتسابی هزینه بوست مخزناختصاصی میزان تولیدبر ساعت سطحسلامتی زمان برای پر شدن زمان پرکردن نیازمند تان هال
۱ ۱۵۰ ۱m ۷ N/A ۵۰۰ ۲۰۰/hr ۴۰۰ ۲h 30m N/A ۱
۲ ۳۰۰ ۵m ۱۷ N/A ۱,۰۰۰ ۴۰۰/hr ۴۵۰ ۲h 30m ۵m ۱
۳ ۷۰۰ ۱۵m ۳۰ N/A ۱,۵۰۰ ۶۰۰/hr ۵۰۰ ۲h 30m ۳۰m ۲
۴ ۱,۴۰۰ ۱h ۶۰ N/A ۲,۵۰۰ ۸۰۰/hr ۵۵۰ ۳h 7m 30s ۳h ۲
۵ ۳,۵۰۰ ۲h ۸۴ ۴ ۱۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰/hr ۵۹۰ ۱۰h ۸h ۳
۶ ۷,۰۰۰ ۶h ۱۴۶ ۵ ۲۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰/hr ۶۱۰ ۱۵h 23m 5s ۲۰h ۳
۷ ۱۴,۰۰۰ ۱۲h ۲۰۷ ۶ ۳۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰/hr ۶۳۰ ۱۸h 45m ۲d 4h ۴
۸ ۲۸,۰۰۰ ۱d ۲۹۳ ۷ ۵۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰/hr ۶۶۰ ۱d 2h 18m 57s ۵d 8h ۴
۹ ۵۶,۰۰۰ ۲d ۴۱۵ ۸ ۷۵,۰۰۰ ۲,۲۰۰/hr ۶۸۰ ۱d 10h 5m 28s ۱۲d 16h ۵
۱۰ ۸۴,۰۰۰ ۳d ۵۰۹ ۹ ۱۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰/hr ۷۱۰ ۱d 16h ۲۲d ۵
۱۱ ۱۶۸,۰۰۰ ۴d ۵۸۷ ۱۱ ۱۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰/hr ۷۵۰ ۲d 2h ۲۰d ۷


۶-پمپ اکسیر

elixir-collector

elexir-collctor1-12

منبع اکسیر:

معدن یا منبع اکسیر وظیفه ی استخراج اکسیر از زیرزمین را بر عهده دارد. هر سطح معدن دارای ظرفیت ذخیره سازی محدودی است که اگر به آخرین مقدار ظرفیت اش برسد تا زمانی که اکسیر های ذخیره سازی اش را به مخازن اکسیر انتقال ندهید توانایی ذخیره سازی ندارد.

فضای اشغالی هر معدن اکسیر ۳در۳ است.

زمانی که معدن اکسیر به سطح پنجم ارتقاء بیابد می توانید با استفاده از الماس ها برای یک روز ترقی کند . بدین صورت که توانایی استخراج اکسیر اش دو برابر خواهد شد.

استراتژی دفاعی:

توصیه می شود معادن اکسیر را در خارج لایه های دیواری مستقر کنید. با این عمل از آنها به عنوان عوامل انحرافی ( به خصوص در مقابل کمانداران و بربر های دشمن) استفاده می کنید و مادامی که آنها مشغول به تخریب معادن هستند می توانید از طریق عناصر دفاعی به آنها صدمه برسانید.

سعی کنی اکسیرهای استخراجی را خیلی زود به ذخایر انتقال دهید زیرا نیرو های هجومی دشمن می توانند تا نیمی از اکسیرهای استخراجی هر منبع را با انهدام کامل آن به غارت ببرند.

اگر در هجوم دشمن به طور کامل نابود گردد به صورت خودکار لود می شود و برای باز سازی اش نیازی به خرج هزینه نیست.

استراتژی هجومی:

هنگام حمله کاملا حواستان به معادن دشمن باشد. معمولا از آنها به عنوان فریب استفاده می شود ، به خصوص معادن سطح بالا.

معمولا حتی یک کماندار هم می تواند به راحتی یک معدن بی پشتیبان را نابود کند.

اگر در یک حمله تعداد اکسیرهای قابل غارت را مشاهده می کنید بیشتر آنها را می توانید از معادن بدست بیاورید تا از مخازن.

لول  Gold زمان ساخت تجربه ی اکتسابی هزینه بوست مخزن اختصاصی میزان تولیدبر ساعت سطحسلامتی زمان برای پر شدن زمان پرکردن نیازمند تان هال
۱ ۱۵۰ ۱m ۷ N/A ۵۰۰ ۲۰۰/hr ۴۰۰ ۲h 30m N/A ۱
۲ ۳۰۰ ۵m ۱۷ N/A ۱,۰۰۰ ۴۰۰/hr ۴۵۰ ۲h 30m ۵m ۱
۳ ۷۰۰ ۱۵m ۳۰ N/A ۱,۵۰۰ ۶۰۰/hr ۵۰۰ ۲h 30m ۳۰m ۲
۴ ۱,۴۰۰ ۱h ۶۰ N/A ۲,۵۰۰ ۸۰۰/hr ۵۵۰ ۳h 7m 30s ۳h ۲
۵ ۳,۵۰۰ ۲h ۸۴ ۴ ۱۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰/hr ۵۹۰ ۱۰h ۸h ۳
۶ ۷,۰۰۰ ۶h ۱۴۶ ۵ ۲۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰/hr ۶۱۰ ۱۵h 23m 5s ۲۰h ۳
۷ ۱۴,۰۰۰ ۱۲h ۲۰۷ ۶ ۳۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰/hr ۶۳۰ ۱۸h 45m ۲d 4h ۴
۸ ۲۸,۰۰۰ ۱d ۲۹۳ ۷ ۵۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰/hr ۶۶۰ ۱d 2h 18m 57s ۵d 8h ۴
۹ ۵۶,۰۰۰ ۲d ۴۱۵ ۸ ۷۵,۰۰۰ ۲,۲۰۰/hr ۶۸۰ ۱d 10h 5m 28s ۱۲d 16h ۵
۱۰ ۸۴,۰۰۰ ۳d ۵۰۹ ۹ ۱۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰/hr ۷۱۰ ۱d 16h ۲۲d ۵
۱۱ ۱۶۸,۰۰۰ ۴d ۵۸۷ ۱۱ ۱۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰/hr ۷۵۰ ۲d 2h ۲۰d ۷


۷-دریل اکسیر سیاه

dark-elixir-drill

dark-elexir-dril1-6

مته ی اکسیر سیاه:

این مته از ذخایر زمینی اکسیر سیاه را استخراج می کند.

مهاجمین به قبیله می توانند تا ۷۵ درصد اکسیر سیاه استخراجی مته را که در مخزن اکسیر سیاه ذخیره نشده است را به غارت ببرند.

مته ی اکسیر سیاه فضایی ۳در۳ در قبیله اشغال می کند.

اگرچه مخزن اکسیر سیاه در سطح هفتم خانه ی اصلی در دسترس قرار می گیرد اما مته ی اکسیر سیاه در سطح هشتم خانه ی اصلی در اختیار کاربر قرار میگیرد!

با بهره بردن از الماس می توان تا یک روز میزان استخراج اکسیر سیاه توسط مته را تا دوبرابر افزایش داد.

سطح مورد نیازخانه ی اصلی زمان تکمیل ظرفیت سطح سلامتی میزان تولید اکسیر در ساعت ظرفیت ذخبره سازی مقدار الماس مورد نیاز برای ترقی دادن تولید تجربه ی اکتسابی زمان ساخت منبع elixir لول (Level)
۷ ۶ ساعت ۴۰۰ ۲۰ ۱۲۰ ۷ ۲۹۳ ۱ روز ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱
۷ ۸ ساعت ۴۸۰ ۳۰ ۲۴۰ ۱۰ ۴۱۵ ۲ روز ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲
۸ ۱۰ ساعت ۵۸۰ ۴۵ ۴۵۰ ۱۵ ۵۰۹ ۳ روز ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳
۸ ۱۲ ساعت ۶۹۰ ۶۰ ۷۲۰ ۲۰ ۵۸۷ ۴ روز ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴
۹ ۱۴ ساعت ۸۳۰ ۸۰ ۱,۱۲۰ ۲۷ ۷۲۰ ۶ روز ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵
۹ ۱۶ ساعت ۱,۰۰۰ ۱۰۰ ۱,۶۰۰ ۳۴ ۸۳۱ ۸ روز ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶

۸-سربازخانه

barracks

Barracks1-10

 

سربازخانه:

سربازخانه  محلی است که نیرو ها با استفاده از اکسیر تولید می شوند. این نیرو ها پس از تولید به داخل اردوگاه می روند و در آنجا مستقر می شوند.

هنگامی که یک پادگان را ارتقاء می دهید توانایی تولید سرباز را نخواهد داشت. بنابراین قبل از آنکه ارتقاء ش دهید برنامه ریزی داشته باشید.

شما می توانید با استفاده از الماس زمان تولید نیرو ها در پادگان را افزایش دهید.

اگه تعداد نیرو هایی که در صف برای تولید قرار داده اید بیش از ظرفیت اردوگاه باشد ، پادگان تولید آنها را متوقف می کند. این امر دو خوبی دارد.

اول آنکه هنگامی که شما برای جنگ در قبیله های دیگر به سر می برید و نیرو به میدان می فرستید ، پادگان به میزانی که اردوگاه خالی شود ( به واسطه ی نیروهای رها شده در جنگ) فرمان تولید نیروی جدید را صادر خواهد کرد. بدین ترتیب در مقوله ی زمان بسیار جلو خواهید بود.

ثانیا این امر باعث می شود زمانی که در بازی نیستید ( به اصطلاح آف لاین هستید) مقدار زیادی از اکسیر خود را از دید مهاجمین مخفی کنید. زمانی که اردوگاه های شما پر شدند می توانید پادگان ها را به ساخت نیرو های پر هزینه ( همانند فرشته ، اژدها و …) مشغول سازید . از آنجا که ظرفیت اردوگاه های شما تکلمیل است پادگان روند تولید نیرو را متوقف می کند ( اما خرج تمام اکسیر های مورد نیاز برای تولیدشان را از مخزن بر می دارد).

وقتی که به بازی برگشتید ( به اصطلاح آنلاین شدید) می توانید با انصراف از تولید نیرو ها در پادگان ها اکسیر های خرج شده برای آنها را بدون هیچ ضرری به مخازن اکسیر خود منتقل کنید.

نیروی آزاد شونده سطح مورد نیاز خانه ی اصلی بیشترین فضای نیرو های در صف سطحسلامتی تجربه ی اکتسابی زمان ساخت elixir لول
بربر ۱ ۲۰ ۲۵۰ ۷ ۱ دقیقه ۲۰۰ ۱
کماندار ۱ ۲۵ ۲۷۰ ۳۰ ۱۵ دقیقه ۱,۰۰۰ ۲
جن ۱ ۳۰ ۲۸۰ ۸۴ ۲ ساعت ۲,۵۰۰ ۳
غول ۲ ۳۵ ۲۹۰ ۱۲۰ ۴ ساعت ۵,۰۰۰ ۴
دیوار شکن ۳ ۴۰ ۳۱۰ ۱۸۹ ۱۰ ساعت ۱۰,۰۰۰ ۵
بالن ۴ ۴۵ ۳۲۰ ۲۴۰ ۱۶ ساعت ۸۰,۰۰۰ ۶
جادوگر ۵ ۵۰ ۳۴۰ ۲۹۳ ۱ روز ۲۴۰,۰۰۰ ۷
فرشته ی شفا دهنده ۶ ۵۵ ۳۵۰ ۴۱۵ ۲ روز ۷۰۰,۰۰۰ ۸
اژدها ۷ ۶۰ ۳۹۰ ۵۸۷ ۴ روز ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۹
پکا ۸ ۷۵ ۴۲۰ ۷۲۰ ۶ روز ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰

۹-سربازخانه مخوف

dark-barracks

dark-barracks

 

سربازخانه مخوف:

سربازخانه مخوف با صرف اکسیر سیاه نیرو های مخصوص خودش را تولید می کند. این نیرو ها هم پس از آماده شدن به داخل اردوگاه ها فرستاده می شوند.

سربازخانه مخوف در زمانی که در حال ارتقاء باشد نمی تواند نیرو تولید کند.

می توان با صرف الماس سرعت تولید نیرو ها در این پادگان را افزایش داد.

همانند پادگان تولید نیرو های اکسیر معمولی ، چنانچه از ایجاد نیرویی در این پادگان منصرف شده اید ( و هنوز تولید نشده است) می توانید بدون ضرر آن را حذف کنید.

اگه تعداد نیرو هایی که در صف برای تولید قرار داده اید بیش از ظرفیت اردوگاه باشد ، پادگان تولید آنها را متوقف می کند. این امر دو خوبی دارد.

اول آنکه هنگامی که شما برای جنگ در قبیله های دیگر به سر می برید و نیرو به میدان می فرستید ، پادگان مخوف به میزانی که اردوگاه خالی شود ( به واسطه ی نیروهای رها شده در جنگ) فرمان تولید نیروی جدید را صادر خواهد کرد. بدین ترتیب در مقوله ی زمان بسیار جلو خواهید بود.

ثانیا این امر باعث می شود زمانی که در بازی نیستید ( به اصطلاح آف لاین هستید) مقدار زیادی از اکسیرسیاه خود را از دید مهاجمین مخفی کنید. زمانی که اردوگاه های شما پر شدند می توانید پادگان های مخوف را به ساخت نیرو های پر هزینه ( همانند ساحره ، والکایری و …) مشغول سازید . از آنجا که ظرفیت اردوگاه های شما تکلمیل است پادگان مخوف روند تولید نیرو را متوقف می کند ( اما خرج تمام اکسیر های سیاه مورد نیاز برای تولیدشان را از مخزن بر می دارد).

وقتی که به بازی برگشتید ( به اصطلاح آنلاین شدید) می توانید با انصراف از تولید نیرو ها در پادگان های مخوف ، اکسیر های سیاه خرج شده برای آنها را بدون هیچ ضرری به مخازن اکسیر سیاه خود منتقل کنید.

نیروی آزاد شونده سطح مورد نیاز خانه ی اصلی بیشترین فضای نیرو های در صف سطحسلامتی تجربه ی اکتسابی زمان ساخت elixir لول
مینیون ۷ ۴۰ ۲۵۰ ۵۰۹ ۳ روز ۷۵۰,۰۰۰ ۱
گراز سوار ۷ ۵۰ ۳۰۰ ۶۵۷ ۵ روز ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۲
والکایری ۸ ۶۰ ۳۵۰ ۷۲۰ ۶ روز ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۳
گولم ۸ ۷۰ ۴۰۰ ۷۷۷ ۷ روز ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۴
ساحره ۹ ۸۰ ۴۵۰ ۸۳۱ ۸ روز ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۵
لاوا ۹ ۹۰ ۵۰۰ ۸۸۱ ۹ روز ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۶

۱۰-قلعه ی قبیله

clan-castle

 

Clan-castle1-5

قلعه ی قبیله:

قلعه ی قبیله نیرو هایی که هم قبیله ای ها برای تقویت به یکدیگر می دهند را در خود جای می دهد. همچنین غارت های بدست آمده در جنگ های قبیله ای که به صورت تیمی انجام می شود هم در پایان جنگ در قلعه ذخیره می شوند.

در ابتدای بازی قلعه ی بازیکنان تخریب شده است و زمانی که برای اولین بار باز سازی می شود قابلیت جابه جایی به مناطق مختلف قبیله را خواهد داشت.

اگر شخصی در یک قبیله ی تیمی عضو شده باشد می تواند هر ۲۰ دقیقه یک بار از هم تیمی های خود درخواست نیرو های کمکی و تقویتی را بکند.( مگر اینکه از الماس برای تسریع در درخواست خود بهره ببرد)

همچنین می شود در هنگام درخواست خود از سایر درج کنند که چه نیرویی مدنظرشان است. ما بقی هم تیمی ها درخواست او را در بخش گفتگوی قبیله دیده و هر فرد می تواند حداکثر تا ۵ نیرو به شخص درخواست کننده اختصاص بدهد.

نیرو های داخل قلعه در زمان نبود شما در مقابل تجاوز دشمن به دفاع از قبیله خواهند پرداخت و از سویی دیگر هم می توان در حمله از آنها استفاده کرد .

برای هر نیرویی که به هم قبیله ای اهدا شود افراد امتیاز تجربه دریافت می کنند و می توانند کم کم سطح خود را در بازی ارتقاء دهند.

مقدار این تجربه ی اکتسابی بسته به میزان فضایی است که نیرو هایی اهدایی به خود اختصاص می دهند. برای مثال هر کماندار ۱ فضا و هر غول ۵ فضا در قلعه اشغال می کنند. یعنی اگر قلعه ی هم تیمی ۲۰ فضا داشته باشد یک نفر می تواند با ۴ غول آن را پر کند اما اگر بخواهد فقط کماندار اهدا کند فقط می تواند ۵ فضا ( به ازای هر یک کماندار یک فضا) را در قلعه ی درخواست کننده پر کند. پس امتیاز تجربه ی کسی که غول اهدا می کند ۵ برابر شخصی است که کماندار می دهد. ضریب این امتیاز برای اژدها ۲۰ و برای گولم ۳۰ است.

استراتژی دفاعی:

هنگامی که دشمن به قبیله ی شما حمله کند و نیرو هایش در رادار ۱۲ کاشی (مربع سطح زمین) قلعه شما قرار بگیرد ، نیرو های قلعه برای دفاع از قبیله بیرون آمده و به سوی دشمن حمله می کنند.

اگر قلعه در تجاوز دشمن نابود شود هر نیرویی که درون قلعه جا مانده باشد تا بهبود قلعه در دسترس نخواهد بود.( این حالت زمانی اتفاق می افتد که قلعه توسط نیروی هوایی دشمن تخریب شود. زمانی که نیرو های داخل قلعه فقط توانایی حمله برابر نیروی زمینی دشمن را داشته باشد به هنگام هجوم نیروی هوایی دشمن در داخل قلعه خواهند ماند.)

بهتر است سعی شود قلعه در مرکز قبیله قرار بگیرد تا دشمن از هر سمتی که به قبیله حمله کرد نیرو های قلعه به سرعت بتوانند برای دفاع به سمت آنها حرکت کنند.

اگرچه قلعه یک عنصر دفاعی پر قدرت محسوب می شود اما نیرو هایی مانند غول ، گراز سوار ، بالن و گولم که هدف اصلیشان سازه های دفاعی است ، قلعه اولویت آنها نیست!

اگر در تهاجم حریف ، نیرویی از قلعه در پایان جنگ بتواند زنده بماند( هر مقداری هم که مصدوم شده باشد) به قلعه بر می گردد و سلامت جسمی خود را باز خواهد یافت اما اگر از نیرو های قلعه در تهاجم بهره ببرید ( حتی اگر در پایان نبرد سالم بمانند) دیگه به قلعه باز نخواهند گشت!

اگر قبیله شما با عناصر هوایی دشمن مورد یورش واقع شود ، فقط نیروهایی از قلعه تان برای دفاع خارج می شوند که توانایی مبارزه با آنها را داشته باشند( مانند کمانداران ، جادوگران ، اژدها ، مینیون و …) ما بقی نیرو هایی که فقط توان مقابله با پیاده نظام دشمن را دارند در قلعه باقی خواهند ماند.

استراتژی هجومی:

خیلی مهم است که در ابتدا هر هجوم بتوانید با فرستادن چند نیروی کم در محدود ه ی حساس قلعه، نیرو های قلعه ی دشمن را بیرون بکشید . این امر باعث می شود شما بفهمید چه نیرویی داخل قلعه ی دشمن قرار دارد ( برای مثال اگر در قلعه ی دشمن بالن ها مستقر شده باشند شما نمی توانید تا قبل نابودی آنها خیل عظیمی بربر را به میدان بفرستید).

اگر محدوده ی حساس قلعه ی دشمن به سختی قابل دسترس است فرستادن گراز سوار حربه ی خوبی برای خارج کردن آنهاست.

بعد از اینکه توانستید با این حربه نیرو های قلعه ی دشمن را بیرون بکشید آنها را به گوشه ای از قبیله شان بکشید که سایر سازه های دفاعی دشمن نتوانند به آنها کمک کنند ، سپس یا با استفاده از طلسم رعد و برق آنها را نابود کنید یا سایر نیرو هایتان را برای از بین بردنشان به کار ببرید.

مشخصات:

لول مورد نیاز خانه ی اصلی تجربه ی اکتسابی زمان ساخت میزان ذخیره سازی اکسیر سیاه غارت شده در جنگ های قبیله ای میزان ذخیره سازی اکسیر غارت شده در جنگ های قبیله ای میزان ذخیره سازی طلای غارت شده در جنگ های قبیله ای ظرفیت نیروی مسقر سطحسلامتی Gold هدف مورد علاقه
۳ ۰ آنی ۱۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۰ ۱,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۱
۴ ۱۴۶ ۶ ساعت ۵۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۵ ۱,۴۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲
۶ ۲۹۳ ۱ روز ۱,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۰ ۲,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۳
۸ ۴۱۵ ۲ روز ۲,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۲۵ ۲,۶۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴
۹ ۷۷۷ ۷ روز ۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ ۳,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵
۱۰ ۱,۰۹۹ ۱۴ روز ۱۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵ ۳,۴۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶

۱۱-آزمایشگاه

 laboratory

laboratory1-8

آزمایشگاه:

نیروها و طلسم ها همگی در آزمایشگاه ارتقاء می یابند. در هر بار می توان فقط یک نیرو یا یک طلسم را با خرج اکسیر معمولی یا اکسیر سیاه ارتقاء داد. این تغییرات باعث می شود قدرت جسمانی ، قدرت تخریبی و مقدار هزینه ی تولیدی عوامل افزایش پیدا کند.همچنین تغییر برخی سطوح تغییرات ظاهری را هم به همراه دارد.

آزمایشگاه فضایی ۴ در ۴ اشغال می کند و در هنگام ارتقاء سطح عضوی در خود نورهای بنفش رنگ از داخلش به بیرون پخش می شود.

اگر آزمایشگاه در حال ارتقاء یک نیرو یا طلسم باشد و شما بخواهید خود آزمایشگاه را همزمان ارتقاء دهید ، ارتقاء آن نیرو یا طلسم تا اتمام ارتقاء خود آزمایشگاه متوقف خواهد شد.

نمی توان مانع ارتقاء یک عضو در آزمایشگاه در حین ارتقاء اش شد ولی می توان با استفاده از الماس در همان لحظه ارتقاء را تکمیل کرد.

برای ارتقاء سطوح در آزمایشگاه نیازی به کارگر نیست.

زمانی که یک نیرو در آزمایشگاه در حال ارتقاء باشد نشان نمی دهد که بعد از ارتقاء به چه ظاهری در خواهد آمد.

سطح مورد نیاز خانه ی اصلی تجربه ی اکتسابی زمان ساخت elixir سطحسلامتی لول
۳ ۴۲ ۳۰ دقیقه ۲۵,۰۰۰ ۲۵۰ ۱
۴ ۱۳۴ ۵ ساعت ۵۰,۰۰۰ ۲۷۰ ۲
۵ ۲۰۷ ۱۲ ساعت ۹۰,۰۰۰ ۲۸۰ ۳
۶ ۲۹۳ ۱ روز ۲۷۰,۰۰۰ ۲۹۰ ۴
۷ ۴۱۵ ۲ روز ۵۰۰,۰۰۰ ۳۱۰ ۵
۸ ۵۸۷ ۴ روز ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰ ۶
۹ ۶۵۷ ۵ روز ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵۰ ۷
۱۰ ۷۲۰ ۶ روز ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۰ ۸

۱۲-کارخانه ی طلسم

spell-factory

spell-factory1-5

 

کارخانه ی طلسم سازی:

کارخانه ی طلسم سازی که فضایی ۳ در ۳ اشغال می کند در سطوح مختلف طلسم های مختلفی در اختیار کاربر قرار می دهد.

اگر در تهاجم دشمن کارخانه ی طلسم سازی شما نابود شود طلسم های ساخته شده ی داخل اش از بین نخواهند رفت.

اگر کارخانه در حال طلسم سازی باشد و شما قصد ارتقاء خود کارخانه را داشته باشید در روند ایجاد طلسم خللی وارد نمی شود اما در حین ارتقاء کارخانه دیگر نمی توانید طلسم جدیدی را ایجاد کنید .

میتوان با استفاده از الماس سرعت تولید طلسم را افزایش داد.

در سطح یک ، طلسم در داخل دیگ آبی رنگ است ، به رنگ طلسم رعد و برق.
در سطح دوم ، طلسم در داخل دیگ طلایی است ، شبیه رنگ طلسم شفادهنده.
در سطح سوم ، طلسم در داخل دیگ به رنگ بنفش است ، مثل رنگ طلسم خشم.
در سطح چهارم ، طلسم در داخل دیگ سبز رنگ است ، به رنگ طلسم پرش.
در سطح پنجم ، طلسم در داخل دیگ به رنگ آبی روشن است ، همانند رنگ طلسم یخ.

استراژی اسپیل رعد برای غارت اکسیر سیاه:شما در لول۳ کارخانه طلسم تان می توانید سه اسپلا یا جادو بسازید که هر سه را اسپیل رعد بسازید و هنگامی که میخواید اتک بزنید به کسانی اتک بزنید دارک بالایی دارند اگر به شخصی که ۳۰۰۰دارک داشته باشد ۳تا اسپیل رعد بندازید ۱۰۰۰تا دارک میگیرد که این روش برای ساخت سریع بربرشاه خیلی مفید است.

سطح مورد نیاز خانه ی اصلی تجربه ی اکتسابی زمان ساخت elixir ظرفیت ساخت تعداد طلسم طلسم آزاد شده سطحسلامتی لول
۵ ۲۹۳ ۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ ۱ طلسم رعدو برق ۲۰۰ ۱
۶ ۴۱۵ ۲ روز ۴۰۰,۰۰۰ ۲ طلسم شفادهنده ۳۰۰ ۲
۷ ۵۸۷ ۴ روز ۸۰۰,۰۰۰ ۳ طلسم خشم ۴۰۰ ۳
۹ ۶۵۷ ۵ روز ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴ طلسم پرش ۵۰۰ ۴
۱۰ ۷۲۰ ۶ روز ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۵ طلسم یخ ۶۰۰ ۵

۱۳-اردوگاه ارتش

army-camp

army-camp1-8

اردوگاه ارتش:

اردوگاه فضایی ۵در۵ را در قبیله اشغال می کند ، بیش از هر سازه ی دیگری.

اگر اردوگاه را ارتقاء کنید همچنان قابل استفاده است و تا ظرفیتی که دارد می تواند نیرو را در خود جای دهد.

نیرو های مستقر در اردوگاه همانند نیرو های داخل قلعه توانایی دفاع از قبیله را ندارند . از آنها فقط می توانید در هنگام حمله بهره ببرید.

برخی از نیرو ها فضایی بیشتر در اردوگاه را به خود اختصاص می دهند ( غول ها ، بالن ها ، ازدها ، پکا ، گراز سوار و …) بنابراین ارتقاء سطوح اردوگاه به منزله ی افزایش تعداد نیرو های قابل دسترس در هرتهاجم بسیار کار ساز خواهد بود.

بیشترین فضایی که اردوگاه ها خواهند داشت( در صورتی که تا سطوح بالا ارتقاء داده شده باشند) ۲۴۰ خواهد بود ( ۴ اردوگاه ، هر کدام ۶۰ فضا)

بربر شاه و ملکه ی کماندار فضایی از اردوگاه را اشغال نمی کنند.

نباید اردوگاه خود را به وسیله ی دیوار ها محافظت کنید چون آنها در امر دفاعی کاری انجام نمی دهند و به همین خاطر نیازی به این کار نیست. از طرفی اردوگاه فضای زیادی را اشغال می کند ( ۵در۵) و این امر باعث می شود دیوار های زیادی را خرج محاصره کردنش صرف کنید.

سطح مورد نیاز خانه ی اصلی تجربه ی اکتسابی زمان ساخت elixir سطح سلامتی ظرفیت گنجایش نیرو لول
۱ ۱۷ ۵ دقیقه ۲۵۰ ۴۰۰ ۲۰ ۱
۲ ۶۰ ۱ ساعت ۲,۵۰۰ ۵۰۰ ۳۰ ۲
۳ ۱۰۳ ۳ ساعت ۱۰,۰۰۰ ۶۰۰ ۳۵ ۳
۴ ۱۶۹ ۸ ساعت ۱۰۰,۰۰۰ ۷۰۰ ۴۰ ۴
۵ ۲۹۳ ۱ روز ۲۵۰,۰۰۰ ۸۰۰ ۴۵ ۵
۶ ۵۰۹ ۳ روز ۷۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۵۰ ۶
۹ ۶۵۷ ۵ روز ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰ ۵۵ ۷
۱۰ ۹۲۹ ۱۰ روز ۶,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰ ۶۰ ۸

 ۱۴-کلبه کارگر

builder-hut

 

کلبه ی کارگر:

در بازی هیچ امری بدون وجود کارگران پیش نمی رود. هر چه کارگر بیشتری هم داشته باشید روند افزایش قدرت دفاعی و تهاجمی قبیله تان بیشتر خواهد شد.

هر کارگر یک کلبه ی مختص خود دارد. در ابتدای بازی به هر کاربر ۲ کارگر داده می شود و ۳ تای دیگر را خود کاربر باید آزاد کند ( از طریق استفاده از الماس)

برای افزایش سطوح سازه ها ، دیوار ها و همچنین از بین بردن موانع ( درختان ، سنگ ها و …) به کارگر احتیاج دارید. برای ارتقاء سطوح قهرمانان هم به آنها نیازمندید. با این حال برای ایجاد تله ها ( به استثناء هنگام ارتقاء سطوحشان) و همچنین تزئینی ها ( پرچم ها ، نماد ها و …) نیازی به کارگر نیست.

برای بدست آوردن کارگر سوم نیاز به ۵۰۰ الماس است که از دو روش می توان به آن دسترسی داشت. روش اول خرید الماس به قیمت ۵ دلار آمریکاست . روش دوم بدست آوردن الماس از طریق پاکسازی موانع و دستیابی ها در طول بازی است.

میزان الماس برای آزاد کردن کارگر چهارم هزارالماس (۱۰ دلار) ، و برای پنجمین کارگر ۲ هزار الماس(۲۰ دلار) است.

در مجموع اگر کسی بتواند به تمام اهداف دستیابی برسد می تواند تا ۶٫۳۱۲ الماس را بدست بیاورد ( جدا از الماس هایی که از موانع بدست می آورد)

استراتژی دفاعی:

برای تلف کردن وقت مهاجم بهتر است کلبه ی کارگر را در گوشه های قبیله مستقر کنید.

همچنین می توانید آنها را به گونه ای قرار دهید تا دشمن مجبور شود از فواصلی دور تر نیرو های خود را خالی کنید.

از طرفی می تواند عنصر گمراه کننده ی خوبی باشد . نیروهایی از دشمن که در هنگام هجوم هدف خاصی را مد نظر ندارند و فقط به نزدیک ترین سازه حمله ور می شوند را می تواند با قرار دادن کلبه های کارگری از نقاط استراتژیک قبیله دور کرد.

استراتژی هجومی:

هنگام حمله حواستان به کلبه های کارگری باشد. اگر آنها در گوشه های قبیله قرار دارند سعی کنید در ابتدای حملات آنها را نابود کنید که در آخر جنگ وقت کم نیاورید.

سطح سلامتی هزینه ی دسترسی به کارگر اول هزینه ی دسترسی به کارگر دوم هزینه ی دسترسی به کارگر سوم هزینه ی دسترسی به کارگر چهارم هزینه ی دسترسی به کارگر پنجم زمان ساخت سایز
۲۵۰ آزاد Gem ۲۵۰ ۵۰۰ Gem ۱,۰۰۰ Gem ۲,۰۰۰ Gem ندارد ۲در۲

شما میتوانید برای پیشرفت سریع در بازی خود از جم استفاده کنید و همچنین برای حمایت مالی سایت ایران جی جی برای بهتر شدن از ما جم خریداری کنید.

buy-gem

پایان قسمت اول(ساختمان های معمولی)

surce ایران جی جی دات آی آر

امیدوارم مطالب بالا برای شما مفید واقع شده باشد و شما میتوانید برای مطالعه آموزش های دیگر سایت بقیه ی مطالب را نیز دنبال کنید

 
FacebookTwitterGoogle+LineWhatsAppShare

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.