همه چیز در مورد لول کلش اف کلنز

level xp

سلام دوستان عزیز شاید برای شما هم اتفاق افتاده که بدونید چطوری لول در کلش بالا میره و یا چه کار هایی را باید انجام داد تا لول بگیریم اگه میخواهید بدونید با ما همراه باشید .

برای بالا رفتن لول باید شما xp بدست اورید که برای بدست اوردن ان کارهای زیادی میتوان انجام داد.از جمله این کارها میتوان به زدن تاون هال در اتک ها و کمک کردن به هم کلنی ها(دونات کردن)و تمیز کردن دهکده (پاک کردن درخت ها و سنگ ها و … ) ساخت ساختمان ها و ارتقا انها انجام کارهایی که بازی از ما میخاهد مانند بدست اوردن چند ستاره برای کلن خود در clan war و…

با هر لولی که به شما اضافه میشود شما باید تلاش بیشتری برای بالا رفتن لول خود کنید که این مقدار برای افزایش هر لول xp لول قبلی به اضافه ۵۰ تا است.این بازی در سیصد لول موجود میباشد.

لول ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
 تجربه ۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۳۰۰ ۳۵۰ ۴۰۰ ۴۵۰
لول ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰
 تجربه ۵۰۰ ۵۵۰ ۶۰۰ ۶۵۰ ۷۰۰ ۷۵۰ ۸۰۰ ۸۵۰ ۹۰۰ ۹۵۰
لول ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
 تجربه ۱,۰۰۰ ۱,۰۵۰ ۱,۱۰۰ ۱,۱۵۰ ۱,۲۰۰ ۱,۲۵۰ ۱,۳۰۰ ۱,۳۵۰ ۱,۴۰۰ ۱,۴۵۰
لول ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰
 تجربه ۱,۵۰۰ ۱,۵۵۰ ۱,۶۰۰ ۱,۶۵۰ ۱,۷۰۰ ۱,۷۵۰ ۱,۸۰۰ ۱,۸۵۰ ۱,۹۰۰ ۱,۹۵۰
لول ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰
 تجربه ۲,۰۰۰ ۲,۰۵۰ ۲,۱۰۰ ۲,۱۵۰ ۲,۲۰۰ ۲,۲۵۰ ۲,۳۰۰ ۲,۳۵۰ ۲,۴۰۰ ۲,۴۵۰
لول ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰
 تجربه ۲,۵۰۰ ۲,۵۵۰ ۲,۶۰۰ ۲,۶۵۰ ۲,۷۰۰ ۲,۷۵۰ ۲,۸۰۰ ۲,۸۵۰ ۲,۹۰۰ ۲,۹۵۰
لول ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰
 تجربه ۳,۰۰۰ ۳,۰۵۰ ۳,۱۰۰ ۳,۱۵۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۵۰ ۳,۳۰۰ ۳,۳۵۰ ۳,۴۰۰ ۳,۴۵۰
لول ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰
 تجربه ۳,۵۰۰ ۳,۵۵۰ ۳,۶۰۰ ۳,۶۵۰ ۳,۷۰۰ ۳,۷۵۰ ۳,۸۰۰ ۳,۸۵۰ ۳,۹۰۰ ۳,۹۵۰
لول ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰
 تجربه ۴,۰۰۰ ۴,۰۵۰ ۴,۱۰۰ ۴,۱۵۰ ۴,۲۰۰ ۴,۲۵۰ ۴,۳۰۰ ۴,۳۵۰ ۴,۴۰۰ ۴,۴۵۰
لول ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰
 تجربه ۴,۵۰۰ ۴,۵۵۰ ۴,۶۰۰ ۴,۶۵۰ ۴,۷۰۰ ۴,۷۵۰ ۴,۸۰۰ ۴,۸۵۰ ۴,۹۰۰ ۴,۹۵۰
لول ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰
 تجربه ۵,۰۰۰ ۵,۰۵۰ ۵,۱۰۰ ۵,۱۵۰ ۵,۲۰۰ ۵,۲۵۰ ۵,۳۰۰ ۵,۳۵۰ ۵,۴۰۰ ۵,۴۵۰
لول ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰
 تجربه ۵,۵۰۰ ۵,۵۵۰ ۵,۶۰۰ ۵,۶۵۰ ۵,۷۰۰ ۵,۷۵۰ ۵,۸۰۰ ۵,۸۵۰ ۵,۹۰۰ ۵,۹۵۰
لول ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰
 تجربه ۶,۰۰۰ ۶,۰۵۰ ۶,۱۰۰ ۶,۱۵۰ ۶,۲۰۰ ۶,۲۵۰ ۶,۳۰۰ ۶,۳۵۰ ۶,۴۰۰ ۶,۴۵۰
لول ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰
 تجربه ۶,۵۰۰ ۶,۵۵۰ ۶,۶۰۰ ۶,۶۵۰ ۶,۷۰۰ ۶,۷۵۰ ۶,۸۰۰ ۶,۸۵۰ ۶,۹۰۰ ۶,۹۵۰
لول ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰
 تجربه ۷,۰۰۰ ۷,۰۵۰ ۷,۱۰۰ ۷,۱۵۰ ۷,۲۰۰ ۷,۲۵۰ ۷,۳۰۰ ۷,۳۵۰ ۷,۴۰۰ ۷,۴۵۰
لول ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰
 تجربه ۷,۵۰۰ ۷,۵۵۰ ۷,۶۰۰ ۷,۶۵۰ ۷,۷۰۰ ۷,۷۵۰ ۷,۸۰۰ ۷,۸۵۰ ۷,۹۰۰ ۷,۹۵۰
لول ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰
 تجربه ۸,۰۰۰ ۸,۰۵۰ ۸,۱۰۰ ۸,۱۵۰ ۸,۲۰۰ ۸,۲۵۰ ۸,۳۰۰ ۸,۳۵۰ ۸,۴۰۰ ۸,۴۵۰
لول ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰
 تجربه ۸,۵۰۰ ۸,۵۵۰ ۸,۶۰۰ ۸,۶۵۰ ۸,۷۰۰ ۸,۷۵۰ ۸,۸۰۰ ۸,۸۵۰ ۸,۹۰۰ ۸,۹۵۰
لول ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰
 تجربه ۹,۰۰۰ ۹,۰۵۰ ۹,۱۰۰ ۹,۱۵۰ ۹,۲۰۰ ۹,۲۵۰ ۹,۳۰۰ ۹,۳۵۰ ۹,۴۰۰ ۹,۴۵۰
لول ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰
 تجربه ۹,۵۰۰ ۹,۵۵۰ ۹,۶۰۰ ۹,۶۵۰ ۹,۷۰۰ ۹,۷۵۰ ۹,۸۰۰ ۹,۸۵۰ ۹,۹۰۰ ۹,۹۵۰
لول ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰
 تجربه ۱۰,۴۵۰ ۱۰,۹۵۰ ۱۱,۴۵۰ ۱۱,۹۵۰ ۱۲,۴۵۰ ۱۲,۹۵۰ ۱۳,۴۵۰ ۱۳,۹۵۰ ۱۴,۴۵۰ ۱۴,۹۵۰
لول ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰
 تجربه ۱۵,۴۵۰ ۱۵,۹۵۰ ۱۶,۴۵۰ ۱۶,۹۵۰ ۱۷,۴۵۰ ۱۷,۹۵۰ ۱۸,۴۵۰ ۱۸,۹۵۰ ۱۹,۴۵۰ ۱۹,۹۵۰
لول ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰
 تجربه ۲۰,۴۵۰ ۲۰,۹۵۰ ۲۱,۴۵۰ ۲۱,۹۵۰ ۲۲,۴۵۰ ۲۲,۹۵۰ ۲۳,۴۵۰ ۲۳,۹۵۰ ۲۴,۴۵۰ ۲۴,۹۵۰
لول ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰
 تجربه ۲۵,۴۵۰ ۲۵,۹۵۰ ۲۶,۴۵۰ ۲۶,۹۵۰ ۲۷,۴۵۰ ۲۷,۹۵۰ ۲۸,۴۵۰ ۲۸,۹۵۰ ۲۹,۴۵۰ ۲۹,۹۵۰
لول ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰
 تجربه ۳۰,۴۵۰ ۳۰,۹۵۰ ۳۱,۴۵۰ ۳۱,۹۵۰ ۳۲,۴۵۰ ۳۲,۹۵۰ ۳۳,۴۵۰ ۳۳,۹۵۰ ۳۴,۴۵۰ ۳۴,۹۵۰
لول ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰
 تجربه ۳۵,۴۵۰ ۳۵,۹۵۰ ۳۶,۴۵۰ ۳۶,۹۵۰ ۳۷,۴۵۰ ۳۷,۹۵۰ ۳۸,۴۵۰ ۳۸,۹۵۰ ۳۹,۴۵۰ ۳۹,۹۵۰
لول ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰
 تجربه ۴۰,۴۵۰ ۴۰,۹۵۰ ۴۱,۴۵۰ ۴۱,۹۵۰ ۴۲,۴۵۰ ۴۲,۹۵۰ ۴۳,۴۵۰ ۴۳,۹۵۰ ۴۴,۴۵۰ ۴۴,۹۵۰
لول ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰
 تجربه ۴۵,۴۵۰ ۴۵,۹۵۰ ۴۶,۴۵۰ ۴۶,۹۵۰ ۴۷,۴۵۰ ۴۷,۹۵۰ ۴۸,۴۵۰ ۴۸,۹۵۰ ۴۹,۴۵۰ ۴۹,۹۵۰
لول ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰
 تجربه ۵۰,۴۵۰ ۵۰,۹۵۰ ۵۱,۴۵۰ ۵۱,۹۵۰ ۵۲,۴۵۰ ۵۲,۹۵۰ ۵۳,۴۵۰ ۵۳,۹۵۰ ۵۴,۴۵۰ ۵۴,۹۵۰
لول ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰
 تجربه ۵۵,۴۵۰ ۵۵,۹۵۰ ۵۶,۴۵۰ ۵۶,۹۵۰ ۵۷,۴۵۰ ۵۷,۹۵۰ ۵۸,۴۵۰ ۵۸,۹۵۰ ۵۹,۴۵۰ ۵۹,۹۵۰

 

برای بالا بردن لول یکی از کارها ساخت و ارتقا ساختمان ها است که به مدت زمان ان بستگی دارد که در جدول زیر به ان اشاره شده است.(d=روز و h=ساعت وm=دقیقه)

 

زمان ساخت به دقیقه زمان ساخت به ثانیه
مقدار تجربه یا XP
۱m ۶۰ ۷
۵m ۳۰۰ ۱۷
۱۵m ۹۰۰ ۳۰
۳۰m ۱,۸۰۰ ۴۲
۴۵m ۲,۷۰۰ ۵۱
۱h ۳,۶۰۰ ۶۰
۲h ۷,۲۰۰ ۸۴
۳h ۱۰,۸۰۰ ۱۰۳
۴h ۱۴,۴۰۰ ۱۲۰
۵h ۱۸,۰۰۰ ۱۳۴
۶h ۲۱,۶۰۰ ۱۴۶
۸h ۲۸,۸۰۰ ۱۶۹
۱۰h ۳۶,۰۰۰ ۱۸۹
۱۲h ۴۳,۲۰۰ ۲۰۷
۱۶h ۵۷,۶۰۰ ۲۴۰
۱d ۸۶,۴۰۰ ۲۹۳
۲d ۱۷۲,۸۰۰ ۴۱۵
۳d ۲۵۹,۲۰۰ ۵۰۹
۴d ۳۴۵,۶۰۰ ۵۸۷
۵d ۴۳۲,۰۰۰ ۶۵۷
۶d ۵۱۸,۴۰۰ ۷۲۰
۷d ۶۰۴,۸۰۰ ۷۷۷
۸d ۶۹۱,۲۰۰ ۸۳۱
۹d ۷۷۷,۶۰۰ ۸۸۱
۱۰d ۸۶۴,۰۰۰ ۹۲۹
۱۲d ۱,۰۳۶,۸۰۰ ۱,۰۱۸
۱۴d ۱,۲۰۹,۶۰۰ ۱,۰۹۹

 

یکی دیگر از راه های افزایش لول پاک کردن بوته ها و درخت ها و سنگ ها و…. و دیگر چیز ها که هر کدام به ترتیب زمان پاک شدن لول بیشتری میدهن که در جدول زیر به خوبی به انها اشاره میشود.(s=ثانیه)

زمان پاک شدن مقدار xp
۱۰s ۳
۱۵s ۳
۲۰s ۴
۳۰s ۵
۴۵s ۶
۶۰s ۷

 

از راحترین راه های افزایش لول در بازی کلش کمک به دوستان با دادن سرباز به انها میباشد که بستگی به نوع سرباز و زمان ساخت و ماده اولیه مورد نیاز(اکسیر و یا دارک اکسیر ) ان بستگی دارد که در جدول زیر به ان میپردازیم.

سربازهایی که با  اکسیر سا خته میشوندelixir
سرباز زمان ساخته شدن سرباز xp که برای  سر باز میدهد Experience Per 2 Hours Experience Per Boosted 2 Hours
بربریان ۲۰ ۱ ۳۶۰ ۱,۴۴۰
جاینت ۱۲۰ ۵ ۳۰۰ ۱,۲۰۰
ارچر ۲۵ ۱ ۲۸۸ ۱,۱۵۲
گابلین ۳۰ ۱ ۲۴۰ ۹۶۰
دیوار شکن  ۱۲۰ ۲ ۱۲۰ ۴۸۰
جون دهنده ۹۰۰ ۱۴ ۱۱۲ ۴۴۸
دراگون ۱,۸۰۰ ۲۰ ۸۰ ۳۲۰
بالون ۴۸۰ ۵ ۷۵ ۳۰۰
پکا ۲,۷۰۰ ۲۵ ۶۶٫۷ ۲۶۶٫۷
ویزارد ۴۸۰ ۴ ۶۰ ۲۴۰
 سرباز هایی که دارک ساخته میشوندdark-elixir
سرباز زمان ساخت سر باز xp که برای سرباز میدهد Experience Per 2 Hours Experience Per Boosted 2 Hours
مینیموم ۴۵ ۲ ۳۲۰ ۱,۲۸۰
خوک سوار ۱۲۰ ۵ ۳۰۰ ۱,۲۰۰
والکری ۴۸۰ ۸ ۱۲۰ ۴۸۰
گالم ۲,۷۰۰ ۳۰ ۸۰ ۳۲۰
لاوا ۲,۷۰۰ ۳۰ ۸۰ ۳۲۰
ویچ ۱,۲۰۰ ۱۲ ۷۲ ۲۸۸

 

شاید برای شما سوال شده باشد که در هر تاون هال رنج لول ما چگونه باید باشد یا مثلا در هر تاون هال از یک ساختمان چقدر xpمیشود دریافت کرد که به طور کامل توضیح داده میشود.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ برای هریکی مجموع xp
توپ ۷۴ ۱۰۲ ۱۶۸ ۲۹۲ ۹۳۹ ۸۷۹ ۳,۷۱۱ ۵,۴۸۰ ۳,۲۸۵ ۱۱,۹۶۸ ۴,۴۸۳ ۲۶,۸۹۸
ارچر تاور ۰ ۷۲ ۵۱ ۳۶۳ ۱,۷۴۳ ۱,۵۲۷ ۳,۶۰۰ ۸,۷۲۴ ۷,۲۳۱ ۱۴,۸۸۷ ۵,۲۳۹ ۳۶,۶۷۳
مرتال ۰ ۰ ۱۶۹ ۲۰۷ ۲۹۳ ۱,۴۹۹ ۲,۸۴۵ ۴,۲۹۹ ۳,۱۰۸ ۳,۷۱۶ ۳,۱۰۵ ۱۲,۴۲۰
ویزارد تاور ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰ ۱,۳۳۰ ۱,۱۷۴ ۶,۱۵۵ ۶,۷۶۹ ۳,۷۱۶ ۴,۳۷۴ ۱۷,۴۹۶
ایر دیفنس ۰ ۰ ۰ ۴۲۷ ۵۰۹ ۶۵۷ ۳,۱۴۷ ۴,۸۶۳ ۶,۹۱۷ ۴,۰۷۲ ۵,۱۴۸ ۲۰,۵۹۲
تسلا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۹۱۸ ۸,۸۹۹ ۸,۰۱۱ ۴,۳۹۶ ۶,۰۵۶ ۲۴,۲۲۴
ایکس بو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵,۶۱۰ ۶,۱۰۲ ۳,۹۰۴ ۱۱,۱۲
اینفرنال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵,۶۱۰ ۲,۸۰۵ ۵,۶۱۰
طلا ساز ۲۴ ۲۰۴ ۸۰۴ ۲,۳۴۴ ۵,۴۶۴ ۱,۷۶۸ ۳,۵۲۲ ۳,۹۴۲ ۰ ۳,۰۱۲ ۳,۰۱۲ ۲۱,۰۸۴
مخزن طلا ۳۰ ۱۰۲ ۷۴۶ ۶۳۰ ۴۱۴ ۵۸۶ ۸۳۰ ۱,۶۶۹ ۱,۶۶۹ ۰ ۱,۶۶۹ ۶,۶۷۶
اکسیر ساز ۲۴ ۲۰۴ ۸۰۴ ۲,۳۴۴ ۵,۴۶۴ ۱,۷۶۸ ۳,۵۲۲ ۳,۹۴۲ ۰ ۳,۰۱۲ ۳,۰۱۲ ۲۱,۰۸۴
مخزن اکسیر ۳۰ ۱۰۲ ۷۴۶ ۶۳۰ ۴۱۴ ۵۸۶ ۸۳۰ ۱,۶۶۹ ۱,۶۶۹ ۰ ۱,۶۶۹ ۶,۶۷۶
دارک ساز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۱۷ ۱,۲۱۷ ۴,۲۷۶ ۳,۳۵۵ ۳,۳۵۵ ۱۰,۰۶۵
مخزن دارک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰۸ ۱,۰۹۶ ۱,۳۷۷ ۰ ۳,۱۸۱ ۳,۱۸۱
کمپ سرباز ۱۷ ۶۰ ۲۸۳ ۳۳۸ ۱,۲۲۸ ۱,۵۲۷ ۱,۱۵۱ ۰ ۲,۶۲۸ ۳,۷۱۶ ۲,۷۳۷ ۱۰,۹۴۸
سرباز ساز ۱۲۱ ۳۶۱ ۳۷۸ ۱,۱۵۰ ۸۷۹ ۱,۲۴۵ ۳,۷۲۶ ۲,۸۸۰ ۰ ۰ ۲,۶۸۵ ۱۰,۷۴۰
سربازان اکسیر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۱۶۶ ۴,۱۶۰ ۳,۳۱۶ ۰ ۴,۳۲۱ ۸,۶۴۲
لابراتوری ۰ ۰ ۴۲ ۱۳۴ ۲۰۷ ۲۹۳ ۴۱۵ ۵۸۷ ۶۵۷ ۷۲۰ ۳,۰۵۵ ۳,۰۵۵
اسپل ساز ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۳ ۴۱۵ ۵۸۷ ۰ ۶۵۷ ۷۲۰ ۲,۶۷۲ ۲,۶۷۲
تاون هال N/A ۱۷ ۱۰۳ ۲۹۳ ۴۱۵ ۵۸۷ ۷۲۰ ۸۳۱ ۹۲۹ ۱,۰۹۹ ۴,۹۹۴ ۴,۹۹۴
کلن کستل ۰ ۰ ۰ ۱۴۶ ۰ ۲۹۳ ۰ ۴۱۵ ۷۷۷ ۱,۰۹۹ ۲,۷۳۰ ۲,۷۳۰
بمب ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۳۹۶ ۰ ۱,۲۴۲ ۱,۷۵۸ ۲,۴۹۰ ۰ ۹۹۱ ۵,۹۴۶
بمب هوایی ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴۰ ۰ ۴۱۴ ۶۵۴ ۱,۱۷۲ ۶۲۰ ۶۲۰ ۳,۱۰۰
بمب بزرگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۶ ۱۴۶ ۱,۱۷۱ ۴۳۹ ۲,۸۳۸ ۹۴۸ ۴,۷۴۰
بمب هوایی مشکی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۱۷۲ ۲,۸۳۸ ۸۰۲ ۴,۰۱۰
سرباز اسکلت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۲ ۵۸۶ ۴۳۹ ۴۳۹ ۱,۳۱۷
مجموع برای هر تاون هال
مجموع لول هر تاون
مجموع هر لول تاون
۳۳۷
۳۳۷
۱-۴
۱-۴
۱,۳۱۰
۱,۶۴۷
۴-۸
۴-۸
۴,۵۴۴
۶,۱۹۱
۸-۱۶
۸-۱۶
۹,۴۲۰
۱۵,۶۱۱
۱۶-۲۵
۱۶-۲۶
۱۹,۵۷۰
۳۵,۱۸۱
۲۵-۳۸
۲۶-۴۰
۱۵,۲۳۹
۵۰,۴۲۰
۳۸-۴۵
۴۰-۴۹
۳۷,۵۹۱
۸۸,۰۱۱
۴۵-۵۹
۴۹-۶۵
۶۴,۷۰۳
۱۵۲,۷۱۴
۵۹-۷۸
۶۵-۸۶
۶۴,۷۴۵
۲۱۷,۴۵۹
۷۸-۹۳
۸۶-۱۰۸
۷۷,۹۳۵
۲۹۵,۳۹۴
۹۳-۱۱۰+
۱۰۸-۱۲۵+

 

شاید شما دوست داشته باشید که از پرچم ها و گل های زیبا در بازی استفاده کنید ولی ندونید در چه لولی ازاد میشوند ما در جدولی برای شما در زیر شرح میدهیم.

پرچم و ساختمان لولی که در ان ازاد میشود
Mighty Statue ۱
Pirate Flag ۱
Torch ۱
White Flag ۵
Cornflower Bed ۸
Sunflower Bed ۸
Weather Vane ۱۰
Rally Flag ۱۲
Point Flag ۱۲
National Flags ۱۵
Ancient Skull ۳۰
Statue of P.E.K.K.A ۷۵

 

یا حق موفق باشید.

شما میتوانید برای پیشرفت سریع در بازی خود از جم استفاده کنید و همچنین برای حمایت مالی سایت ایران جی جی برای بهتر شدن از ما جم خریداری کنید.

buy-gemافزودن

surce ایران جی جی دات آی آر

امیدوارم مطالب بالا برای شما مفید واقع شده باشد و شما میتوانید برای مطالعه آموزش های دیگر سایت بقیه ی مطالب را نیز دنبال کنید.

رتبه‌دهی (۲ رأی)

FacebookTwitterGoogle+LineWhatsAppShare
 
FacebookTwitterGoogle+LineWhatsAppShare

یک فکر در “همه چیز در مورد لول کلش اف کلنز”

  1. واقعا هیجان زده شدم از این سایت تا حالا ندیده بودم یک سایت به این کاملی در مورده این بازی توضیح داده باشه خیلیییییییییی ممنون از زحمات که کشیدید :))

     

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.